Po kilku spotkaniach z osobami zasiadającymi w Jury konkursu jest już okazja do włączenia się do wspólnej zabawy.
Gdybyście chcieli podzielić się swoimi uwagami na temat konkursu, to zapraszam.
Autor