„Z każdym następnym dniem nastroje, stawały się coraz bardziej napięte. Ponieważ jedyni w okolicy mieliśmy radio, słuchało się go stale a szczególnie nadawanych komunikatów. Z tego powodu przychodzili do nas ze wsi gospodarze i wsłuchując się w ich treść radzili, co i jak mają zrobić.” – oto fragment wspomnień bohaterki książki Czarna biel -opisujący ostatnie, sierpniowe dni przed nadejściem II wojny światowej.

Nie tylko aura przybliża tamte czasy.  Niedawna wypowiedź historyka jednego z Instytutów o podobieństwie obecnego okresu właśnie do ówczesnego, przedwojennego skłania do głębszej refleksji. A głosy rzeszy Czytelników tej książki, aby wprowadzić ją do lektur szkolnych wydaje się coraz bardziej trafna.

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Józef Piłsudski.