W ciągu tych kilku ostatnich miesięcy …

… zdołałem przygotować także kilka projektów związanych z kulturą. Wszakże połowa z nich nie dotarła do „pozycji pieniężnych” – pozwalających na ich sfinansowanie, ale druga połowa i owszem.

Dzięki temu, kilkanaście osób rozpoczęło prace nad ich wdrożeniem w życie. Wydarzenia te mają się odbyć głównie w IV-tym kwartale. Związane są z muzyką i literaturą. Obejmą sobą koncerty, spotkania, konkursy, warsztaty, a wiele z nich zostaną ukraszone nagrodami dla ich uczestników.

Nie zaniedbywałem się także pracy nad materiałem II-go tomu SETON-a, ale o tym napiszę więcej następnym razem.