Seton – streszczenie

KRÓTKIE STRESZCZENIE. To one i zdobyta wiedza ze starego notesu, pozwolą mu uwierzyć w możliwość dotarcia do celu swej misji, rozwiązania sumeryjskiej zagadki. Nie jest to jednak na rękę ludziom, którzy reprezentują służby specjalne światowych mocarstw. Po czasie Moss...