Wieczór autorski Mariana Nocoń 18 lutego 2011 roku w Ośrodku Kultury SM Piast w Katowicach18 lutego 2011 odbył się Wieczór autorski w Spółdzielczym Ośrodku Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Piast w Katowicach.
Dziennikarz – Marcin Król – poprowadził to spotkanie.
Grono Czytelników poznało mnie bliżej, jak również kulisy powstania pierwszej powieści. Perypetie, kanwa oraz pierwotny zamysł ewoluował.
Szereg pytań Zebranych wytworzył bliższy kontakt tematycznie wykraczający nawet poza treść samej książki.
Wzbudziło to żywe zainteresowanie i zaangażowanie większości Uczestników.
Ciepłą atmosferę stworzyła osoba prowadząca Ośrodek przy życzliwości Zarządu Spółdzielni.
Wszystkim zaangażowanym w spotkaniu ze mną serdecznie dziękuję. Ubogaciły mnie.