REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. PRZEDMIOT REGULAMINU
Regulamin określa praktyczne zasady realizacji umowy sprzedaży w sklepie internetowym sklep.giszowiec.org.

II. SPRZEDAWCA
Sprzedawcą zawierającym umowę sprzedaży z Kupującym jest firma MUZO Marcin Łęczycki NIP: 9542296591, REGON: 243170142 z siedzibą w Katowicach, wpisana do wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii oraz rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Prezydenta Miasta Mysłowice.

Miejsce wykonywania działalności gospodarczej oraz adres korespondencyjny:
ul. Oswobodzenia 1
40-403 Katowice

III. ZAMÓWIENIA
1. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub przy pomocy poczty elektronicznej.
2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, poprzez zmianę statusu zamówienia na „w realizacji”
3. W zamówieniu dokonuje się:
– wyboru zamawianych towarów;
– oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura, paragon (mogą to być różne adresy);
– wyboru sposobu płatności.
4. Zamówienia można składać za pośrednictwem aktywnego Konta Klienta lub bez rejestracji takiego konta.
5. Czasy realizacji zamówienia podane na stronie internetowej są orientacyjne. W szczególnych przypadkach mogą ulec wydłużeniu lub skróceniu w zależności od dostępności towaru na stanie magazynowym sklepu.
6. Statusy zamówień:
„nowe” – zamówienie złożone – oczekuje na sprawdzenie przez obsługę sklepu
„oczekiwanie na płatność” – zamówienie oczekuje na płatność według sposobu wyboru płatności przez Klienta.
„w trakcie kompletowania” – zamówienie sprawdzone przez obsługę sklepu. Ten status informuje, że część zamówionych produktów jest w chwili złożenia zamówienia na etapie dostawy towaru lub oczekiwania na dostawę nowej partii przez wydawcę lub dystrybutora. Czas oczekiwania na realizację zamówienia wydłuża się. W przypadku pozycji sprowadzanych z zagranicy może wynieść powyżej 14 dni.
„w realizacji” – towar przygotowany do wysyłki – potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży
„wysłane” – zamówiony towar został wysłany
„anulowane” – zamówienie zostało anulowane w przypadku rezygnacji ze strony klienta lub braku możliwości dostarczenia towaru (wyczerpany nakład itp).
IV. PŁATNOŚĆ
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

  • przelew bankowy tradycyjny;
  • przelew elektroniczny DotPay;
  • przelew natychmiastowy przez imoje;
  • PayPal;
  • płatność za pobraniem;
  • gotówka przy odbiorze osobistym;
  • karta przy odbiorze osobistym.

2. Numer rachunku bankowego do płatności przelewem: 33 1050 1269 1000 0091 3226 8393.
3. Towary z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane wyłącznie przez system PayPal lub przelew na rachunek: 33 1050 1269 1000 0091 3226 8393, Kod BIC Swift: INGBPLPW

V. DOSTAWA
1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich (InPost, DPD), możliwy jest również odbiór osobisty.
2. Czas dostawy od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji jest uzależniony od wyboru formy przesyłki i wstępnie podany jest podczas zamówienia.
3. Cennik dostawy dla przesyłek wysyłanych na terenie Polski jest uzależniony od wyboru dostawcy i jest podany przed złożeniem zamówienia wg poniższego cennika:
KURIER INPOST – 14 zł przy płatnościach przelewowych i elektronicznych, 17 zł przy płatności za pobraniem
PACZKOMATY 24/7 – 14 zł przy płatnościach przelewowych i elektronicznych, 17 zł przy płatności za pobraniem
KURIER DPD – 20 zł przy płatnościach przelewowych i elektronicznych, 22 zł przy płatności za pobraniem

4. W przypadku zamówienia towarów w wersji elektronicznej (e-book w formacie pliku EPUB lub MOBI) pozycje te nie będą wysłane kurierem. Jako produkt elektroniczny będą przesłane na wskazany przez Kupującego adres e-mail, po zaksięgowaniu jego wpłaty na koncie. W przypadku uszkodzenia pliku z winy Sprzedającego, bądź nieprawidłowo działającego systemu informatycznego, Kupujący ma prawo do jego bezpłatnej wymiany w terminie trzech dni roboczych po zgłoszeniu tego faktu na adres: ksiazkanocon@gmail.com.

W przypadku przesyłek zagranicznych koszty przesyłki naliczane są automatycznie przy składaniu zamówienia po wybraniu kraju dostawy.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROTY)
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014  r. prawach konsumenta  konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, składając stosowne oświadczenie na piśmie.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży można kierować na adres MUZO, ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice lub na adres e-mail biuro@muzo.com.pl.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w wypadku nagrań audiowizualnych, elektronicznych wersji książek oraz programów komputerowych po usunięciu ich oryginalnego opakowania. Sklep jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towary niewadliwe. W przypadku, gdy dostarczony towar w wersji elektronicznej okaże się wadliwy (niezgodny z umową), Klient ma prawo złożyć reklamację wraz ze wskazaniem żądania:
a) obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.
b) wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sklep może odmówić wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę towaru.

4. Zwrot towaru następuje na koszt konsumenta. Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek za pobraniem.

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użytew pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

WZÓR formularza odstąpienia od umowy:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
– Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy
– Data zawarcia umowy/odbioru
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową.
2. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.
3. Reklamacje należy kierować na adres:
MUZO Marcin Łęczycki
ul. Oswobodzenia 1
40-403 Katowice
lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres: sklep@muzo.com.pl
4. Kupujący może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez jego nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
5. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 14 dni od daty jej złożenia.

VIII. DANE OSOBOWE
Składając zamówienie w Sklepie Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie MUZO oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy sprzedaży. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Kupujący posiada prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

W związku z wprowadzeniem 25 maja 2018 r. dyrektywy RODO informujemy, że dane osobowe przetwarza firma MUZO Marcin Łęczycki z siedzibą w Katowicach, ul. Oswobodzenia 1. Dane przetwarzane są wyłącznie w celach przesyłania zamówionego towaru oraz przesyłania informacji o nowościach i kuponach rabatowych dla stałych klientów. Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom gospodarczym z wyjątkiem niezbędnych danych potrzebnych do realizacji zamówienia i dostarczenia towaru pod wskazany adres.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zapis, że w sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).