Witajcie, drodzy Czytelnicy! Mam przyjemność poinformować Was, że książka “Zatokowa dewiacja” autorstwa Mariana Noconia została wylicytowana na portalu Allegro.pl na rzecz 32 edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych, hasłem: „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!”.

Bez nadawania rozgłosu, po kilku dniach książkę z unikatowym numerze 99 prapremierowej, limitowanej edycji wraz z autografem wylicytował zadowolony nabywca, który przeznaczy ją również na cele charytatywne. W ten sposób jest to swoisty dubelt charytatywny, którego podstawą stał się ten thriller sensacyjny „Zatokowa dewiacja„.

To kolejny egzemplarz książki mojego autorstwa, z którego dochód zasila cele charytatywne. Inne, w latach 2019 – 2023 uczestniczyły, już w kilkunastu innych wydarzenia charytatywnych i kulturalnych, jakie zakupiono na szczytne cele.

Mam satysfakcję, że efekty mojej pracy i wielu ludzi pracujących przy powstawaniu oraz dystrybuowaniu książek mojego autorstwa, niosą (poza samą rozrywką kulturalną), także płynące z serca – stanowiące niejako nośniki o większej wartości dla ludzi.